Simpozij o prihodnosti slovenske kulture

10.5.2017


Četrtek, 18. maj 2017 med 11.00 in 13.00, dvorana Društva slovenskih pisateljev.

Ob obletnici rojstva Rudija Šeliga Fundacija Rudi Šeligo v sodelovanju z zavodom Beletrina in Društvom slovenskih pisateljev pripravlja simpozij na temo prihodnosti slovenske kulture.

Rudi Šeligo je bil velik pisatelj in dramatik, ki je v svojih delih s posebno tenkočutnostjo motril posameznikovo vpetost v dogajanje sveta. Če je bil v njegovi umetnosti vselej v ospredju nemirni posameznik, potem se je v svojem javnem delovanju z vso zavzetostjo posvečal družbenemu kontekstu. Rudi Šeligo se je zavedal, da lahko posameznik živi polnokrvno življenje le v svobodni in demokratični družbi. Opravljal je številne pomembne javne funkcije in velja danes za eno ključnih osebnosti slovenske osamosvojitve in demokratizacije. Še danes odmeva njegov predlog nacionalnega programa za kulturo, dokument iz leta 2000, ki slovi po svoji vizionarskosti in ni produkt samozadostne birokracije. Šeligov nacionalni program za kulturo vse do danes ni presežena gesta kulturne politike na Slovenskem in predstavlja kot tak odlično izhodišče za razpravo o aktualnih kulturnopolitičnih vizijah. Zdi se zelo pomembno, da teh vizij ne pišejo zgolj uradniki, ampak v prvi vrsti umetniki in intelektualci in da ohranjajo taki spisi mobilizacijski naboj. Brez kulture in umetnosti se odpira pot v barbarstvo.

Na simpoziju bodo s 15-minutnimi prispevki na naslovno temo nastopili:

 

- dr. Ignacija Fridl Jarc

- Niko Grafenauer

- Ifigenija Simonovič

- Luka Lisjak Gabrijelčič

- dr. Jani Virk

- Anton Peršak

- Miha Kosovel

 

Pogovor bo povezoval Mitja Čander.